Ayşe Karataş

Konya Bilim Merkezi

Konya Bilim Merkezi’nde Eğitmen olarak çalışmaktadır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Nanobilim ve Nanomühendislik alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. TÜBİTAK 1003 öncelikli alanlar Ar-Ge projeleri destekleme programında NEÜ - Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesinde proje araştırmacısı olarak görev yapmıştır. 2017 ve 2018 yılında gerçekleştirilen Konya Bilim Merkezi şenliklerinde atölye lideri olarak görev almıştır. Bu proje süresince Konya Bilim Merkezi’nin fizik ve nano ile ilgili etkinliklerinden sorumlu olmuştur.

12:00 - 13:00

Yeni Ufuklar Standı 2

Yeni Ufuklar

Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi bünyesinde yer alan Yeni Ufuklar sergi gezisi. İlerleyen teknolojiden ve yeni buluşlardan haberdar eden sergi galerisinde robotlar, malzeme teknolojisi, iletişim ağlarını anlatan 27 düzenek yer almaktadır. Bu düzenekler teknolojinin temelleri, günümüzdeki gelişmeler ve değişen geleceğimiz hakkında bilgiler vermektedir.

Yer: Fuar 1

Stand Adı: Yeni Ufuklar Standı

14:30 - 15:30

Yeni Ufuklar Standı 1

Yeni Ufuklar

Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi bünyesinde yer alan Yeni Ufuklar sergi gezisi. İlerleyen teknolojiden ve yeni buluşlardan haberdar eden sergi galerisinde robotlar, malzeme teknolojisi, iletişim ağlarını anlatan 27 düzenek yer almaktadır. Bu düzenekler teknolojinin temelleri, günümüzdeki gelişmeler ve değişen geleceğimiz hakkında bilgiler vermektedir.

Yer: Fuar 1

Stand Adı: Yeni Ufuklar Standı